Muuqaalka Deeqdii Dugsiga GEB oo Diyaar ah

Ururka READ/IQRA waxa ka go'an in ilmaha miyiga ku nooli waxbarto

sariiro

Sariirihii Dugsiga oo ah boql xabo oo labo-labo isku saaran

kuraas

Kuraastii iyo miisaskii ardayda oo 200 oo beer ah

furshaan

Furshaantii iyo makhaadkii oo ah 200 oo furaash

Containerkii

Kontaynarkii alaabta lagu qaadayey oo la diyaariyey

Kor