MUUQAALKA GUUD EE ARDAYDA DUGSIYADA READ/IQRA

A sample of students at READ schools in their natural environments

 

N.B. Photos are regularly updated here - please check it out for more!

F.G.: Sawirada si joogta ah ayaa wax looga bedalaa; fadlan joogto ula soco!